ვიდეო პრეროლი # M6
ბანერი # M1
ბანერი # M3
ბანერი # M2
# M4
# M5
საკონტაქტო ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: info@funny.ge
ტელეფონი: +995 (32) 2050688
სარეკლამო სივრცეები
პრეროლი M6
1 მილიონი ჩვენება 1500 ლარი
დაკავებულია
ბანერი M1 (1015x100)
1 თვე 800 ლარი
ბანერი M3 (250x250)
1 თვე 300 ლარი
ბანერი M2 (250x455)
1 თვე 1000 ლარი
დაკავებულია
ბანერი M4 (160x500)
1 თვე 500 ლარი
ბანერი M5 (160x500)
1 თვე 500 ლარი